Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse

Fremtidens sygehuse i Region SyddanmarkpilFagfolkpilRegion Syddanmarks Sundhedsplan 2009-2013

Region Syddanmarks Sundhedsplan 2009-2013

Sundhedsloven anfører, at regionsrådet skal udarbejde en "samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet". Det fremgår af lovbemærkningerne, at planen bl.a. bør indeholde en samlet beskrivelse af regionens sundhedsindsats, sundhedsaftalerne med kommunerne og samarbejdet med praksissektoren.

Der har ikke hidtil været udarbejdet en samlet plan for sundhedsområdet i Region Syddanmark, men der er lavet en række delplaner på alle væsentlige områder. Det drejer sig om akut/gennemførelsesplan, praksisplan, sundhedsaftaler, sundhedsberedskabs- og præhospitalplan, psykiatriplan m.v.

Når denne tilgang blev valgt - frem for at starte med en overordnet plan - skyldes det, at der ved regionens etablering var et påtrængende behov for planlægning af en række områder.

Region Syddanmark har således, via disse delplaner, som alle har været til høring i Sundhedsstyrelsen, lavet det nødvendige forarbejde til en sundhedsplan.

Sundhedsplanen præsenterer en samlet fremstilling af planlægningen på sundhedsområdet i form af et resumé af de allerede vedtagne planer.

Da planen ikke indeholder nye elementer, sendes materialet kun til høring hos Sundhedsstyrelsen samt sundhedskoordinationsudvalget og således ikke i offentlig høring.

Regionsrådet tiltrådte den 22. juni 2009 procesplan for sundhedsplan for Region Syddanmark jf. nedenstående oversigt.

 

Tidsplan vedr. sundhedsplan for Region Syddanmark

13-08-2009

Møde i det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet

26-08-2009

Behandling i forretningsudvalget

28-09-2009

Behandling i regionsrådet

02-10-2009 - 06-11-2009

Høring hos Sundhedsstyrelsen og hos sundhedskoordinationsudvalget

02-12-2009

Møde i det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet

09-12-2009

Behandling i forretningsudvalget

21-12-2009

Beslutning i regionsrådet

 

Ved at klikke på ordene nedenfor kan du finde planer, relevante bilag og links

Sundhedsområdet, Kommunesamarbejdet, Praksisområdet, Somatikken, PsykiatrienKvalitet og Forskning og HR-området.

Den samlede bilagsoversigt finder du her

Sundhedsplan for Region Syddanmark blev endeligt godkendt af regionsrådet den 21. december 2009. Klik her for at se dagsordenspunkt til regionsrådets behandling incl. høringssvar til rapporten.

Se den endelige rapport her

 


Siden er sidst opdateret 7-10-2019
Projektorganisation for byggeri og Sundhedsplanlægning

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring