Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Somatikken

Her kan du læse om Akutplan, Specialeplan, Beredskabsplan, Gennemførelsesplan og Generalplaner for sygehusenhederne.

Der ud over kan du læse rapport om Fælles AkutModtagelser (FAM) og om sygehusene i Region Syddanmark.

Du finder også link til Udbud af totalrådgivningsopgaven for Nyt OUH og Kræft- og Hjertepakker.

Ved at klikke på oversigten kan du finde planer, relevante bilag eller links.

 

Navn

Emne

Dato

Somatikken

Akutplanen

Sygehusplan for samling af de somatiske behandlingstilbud og en præhospital udbygning

Vedtaget af regionsrådet den 20. december 2007

Gennemførelsesplanen

Implementeringsplan for akutplanen

Vedtaget af regionsrådet den 29. september 2008

Specialeplan

Placering af de lægelige specialer

Vedtaget af regionsrådet den 25. maj 2008

Generalplan for Sygehus Sønderjylland

Beskrivelse af nuværende arealer på Aabenraa Sygehus i sammenhæng med til- og ombygningsplaner

Vedtaget af regionsrådet den 22. juni 2009

Generalplan for Sydvestjysk Sygehus

Beskrivelse af nuværende arealer på Esbjerg Sygehus i sammenhæng med til- og ombygningsplaner

Behandles politisk af regionsrådet ultimo 2009

Generalplan for Sygehus Lillebælt

Beskrivelse af nuværende arealer på Kolding Sygehus i sammenhæng med til- og ombygningsplaner

Behandles politisk af regionsrådet i september 2009

Udbud af totalrådgivningsopgaven for Nyt OUH

Udbud af totalrådgivning

Vedtaget af regionsrådet den 24. august 2009

Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM)

Beskrivelse af fælles regional ramme for fælles akutmodtagelser

Vedtaget af regionsrådet den 22. juni 2009

Rapport om Sygehuse i Syddanmark

Beskrivelse af et nyt syddansk sygehuskoncept set i lyset af etableringen af FAM

Behandles politisk af regionsrådet i december 2009

Sundhedsberedskabsplan

En kombineret plan for den præhospitale indsats og sundhedsberedskabet

Vedtaget af regionsrådet den 27. april 2009

Kræftpakker

Accelererede patientforløb

Ikrafttræden 2007

Hjertepakker

Accelererede patientforløb

Ikrafttræden 2009

Bagstopperfunktionen

Kapacitet og samarbejde i forbindelse med det udvidede frie sygehusvalg 1. juli 2009

Vedtaget af regionsrådet den 22. juni 2009

 

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring