Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Kræftpakker

 

I efteråret 2007 blev det besluttet at indføre pakkeforløb for alle patienter med begrundet mistanke om kræft og patienter med kræft.

Formålet med pakkeforløb er at tilbyde patienterne optimal udredning og behandling uden unødig ventetid og derigennem forbedre prognosen, bedre livskvaliteten og mindske utrygheden ved ventetid uden kendt årsag.

Et pakkeforløb er et patientforløb, hvor de enkelte trin er tilrettelagt som tids- og indholdsmæssigt veldefinerede begivenheder, der som udgangspunkt følger et på forhånd booket forløb. Pakkeforløbene omfatter hele forløbet fra begrundet mistanke om kræftsygdom, gennem udredning, diagnose, behandling og efterbehandling. Pakkeforløbene beskriver de nødvendige undersøgelser og behandlinger, herunder fagligt begrundede forløbstider. Endvidere beskriver pakkeforløbene hvor der undervejs i forløbet skal gives information til patienterne , samt de målepunkter, der skal gøre det muligt at monitorere om pakkeforløbene fungerer efter hensigten.

Beskrivelser af det kliniske indhold i de enkelte pakkeforløb er udarbejdet af multidisciplinære kliniske arbejdsgrupper hvori også klinikere fra alle 5 regioner er repræsenteret. Pakkeforløbene er baseret på de senest opdaterede kliniske retningslinjer, såfremt sådanne foreligger.

Beslutningen om at indføre pakkeforløb er en del af en politisk aftale indgået mellem regeringen og Danske Regioner den 12. oktober 2007.

Læs mere om pakkeforløbet på kræftområdet her

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring