Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Hjertepakker

Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2009 indgået mellem Regeringen og Danske Regioner i 2008 blev det aftalt, at der indføres pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme.

 Opgaven med at udarbejde pakkeforløb for hjerteområdet er forankret i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.  I december 2008 blev pakkeforløb for Hjerteklap- og hjertesvigtsygdom, stabil angina pectoris (stabile hjertekramper) og ustabil angina pectoris/NSTEMI (ustabile hjertekramper/blodprop i hjertet) godkendt af Task Force. De fire pakkeforløb planlægges implementeret i regionerne i løbet af 2009.

 Et pakkeforløb er et patientforløb, hvor de enkelte trin er tilrettelagt som tids- og indholdsmæssigt veldefinerede begivenheder, der som udgangspunkt følger et på forhånd booket forløb. Pakkeforløbene omfatter hele forløbet fra begrundet mistanke om hjertesygdom, gennem udredning, diagnose, behandling og rehabilitering. Pakkeforløbene beskriver de nødvendige undersøgelser og behandlinger, herunder fagligt begrundede forløbstider. Endvidere beskriver pakkeforløbene hvor der undervejs i forløbet skal give information til patienterne , samt de målepunkter, der skal gøre det muligt at monitorere om pakkeforløbene fungerer efter hensigten.  

Beskrivelser af det kliniske indhold i de enkelte pakkeforløb er udarbejdet af multidisciplinære kliniske arbejdsgrupper hvori også klinikere fra alle 5 regioner er repræsenteret.

 


Siden er sidst opdateret 27-2-2020
Projektorganisation for byggeri og Sundhedsplanlægning

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring