Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Bagstopperfunktionen

Her kan du læse om kapacitet på regionens sygehuse -bagstopperfunktion - og samarbejde med de private sygehuse efter genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg pr. 1. juli 2009.

Som følge af regeringsaftalen for 2009/10 har regionerne fået begrænsede muligheder for at løse ventetidspuklen med merarbejde. Regionsrådet har på møde den 22. juni 2009 besluttet at satse på hurtig forundersøgelse af alle patienter.

Selv med et generelt øget fokus på hurtige forundersøgelser vil det ikke være realistisk at alle afdelinger på alle områder kan komme ned på 14 dage. Derfor kan sygehusene byde ind på at være bagstoppere. Der planlægges aftale om 1-2 bagstoppere på alle væsentlige områder (fx, knæ, hofter, gynækologi osv.). Bagstopperne forpligter sig til at tilvejebringe en bestemt ekstra kapacitet på forundersøgelser, hvor afdelingen kan tage patienter ind til forundersøgelse fra dag til dag. Omvisitering til bagstopperafdelingerne sker via den regionale visitation.

Ud over bagstopperfunktioner fortsættes regionens strategi med at sikre ekstra kapacitet ved at indgå aftaler med privathospitaler efter udbud. De ny aftaler med privathospitalerne vil også indebære skærpede krav til korte ventetider.

 

Bilag:

A: Notat vedrørende hurtig forundersøgelse


Siden er sidst opdateret 22-6-2012
Projektorganisation for byggeri og Sundhedsplanlægning

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring