Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Sundhedshuse

Der pågår i disse år etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark. Nogle af husene etableres med støtte fra staten, nogle på privat initiativ og andre med involvering af kommune og region.

Det er intentionen, at der med sundhedshusene etableres sundhedstilbud, som er tæt på og nemt tilgængelige for borgerne. Sundhedshusene skal sikre, at der er sammenhæng og faglig tyngde i behandlingen af borgerne – også i deres nære miljø. I sundhedshusene skal de store potentialer ved telemedicin udnyttes optimalt og den faglige og økonomiske bæredygtighed skal sikres gennem implementering i stor skala.

Almen praksis er fortsat kernen i de nære tilbud i sundhedshusene og sygehusene vil derfor også fremover være stedet, hvor den specialiserede diagnostik og behandling vil foregå.

Med sundhedshusene samles praktiserende læger, og andre ydere fra praksissektoren, regionale funktioner som ambulatoriefunktioner, jordemoder­konsultationer, og billeddiagnostik samt kommunale tilbud om træning, pleje og forebyggelse i de samme fysiske rammer.

I sundhedshusene arbejdes der med at udvikle sundhedstilbud, der giver sammenhæng for patienterne, mere effek­tive patientforløb, samling af flere faglige kompetencer og dermed en større behandlingskvalitet og -kapacitet bl.a. fordi mulighederne for faglig sparring og multidisciplinært samarbejde bliver udvidet. Der er også effektiviseringsgevinster at hente, i form af fælles støttefunktioner og faciliteter.

Samlet er det således formålet med sundhedshusene, at

  • medvirke til at gøre det mere attraktivt for yngre læger at slå sig ned i de pågældende udkantsområder, og
  • etablere gode sundhedstilbud i nærmiljøet, som er tæt på og nemt tilgængelige for borgerne.

 

Her er vi igang med etablering af sundhedshuse:

  • Bogense - i et tidligere plejehjem
  • Marstal - i det tidligere rådhus
  • Nordborg - i det tidligere rådhus
  • Rudkøbing - i den gamle skole
  • Skærbæk - i det tidligere rådhus
  • Ærøskøbing - på Sygehusenheden Ærø

 

Sundhedshusenes indhold er forskelligt. De store huse rummer almen praksis, jordemoder, de kommunale sundhedstilbud, inkl. fysioterapi og genoptræning, jobcenter, praktiserende psykologer og fysioterapeut samt det kommunale misbrugs- og psykiatriområde. De mindre huse indeholder alene almen praksis, jordemoder, de kommunale sundhedstilbud, inkl. fysioterapi og genoptræning.

Der er indledende arbejder med etablering af sundhedshuse i Fredericia, Haderslev, Toftlund og Vojens. Der vil som udgangspunkt ikke være statslige midler tilknyttet disse projekter.


Siden er sidst opdateret 12-3-2013
Sundhedsplanlægning og Projektorganisation for byggeri

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring