Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Skærbæk Sundhedshus

De bygningsmæssige rammer for sundhedshuset i Skærbæk udgøres af det tidligere rådhus og lægehus, hvor det samlede bygningsareal er på 2.600 m2 Sundhedshuset vil indeholde følgende funktioner:

 • praktiserende læger
 • jordemoder
 • kommunal genoptræning
 • hjemmepleje
 • hjemmesygepleje
 • fodterapeut
 • sygeplejeklinik
 • sundhedspleje
 • socialpsykiatri
 • kommunal forebyggelse
 • frivillige patientorganisationer


Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har givet endeligt tilsagn om 14,74 mio. kr.

Da Kommunen er ejer af bygningen, træffer kommunen de nødvendige politiske beslutninger omkring den kommende byggesag. Sagen har været forelagt regionsrådet på møde den 25-06-2012.

Bygherrerådgiver Arkitektfirmaet Blaavand & Hansson, Aabenraa er efter udbud valgt som rådgivere i projektet. Der har været holdt møder med de enkelte aktører i sundhedshus Skærbæk om den konkrete projektering.

Sideløbende arbejdes der sammen med aktørerne på at udvikle samarbejde i sundhedshuset. Der er bl.a. indhentet tilbud fra G10 på at afholde samarbejdsworkshops i løbet af perioden op til jul.

Desværre er der sket et frafald blandt aktørerne, idet den privatpraktiserende fysioterapeut har valgt endeligt at trække sig fra at flytte ind i sundhedshuset. Der arbejdes med alternative aktører, men det overvejes ligeledes at lade en del af sundhedshusets areal være ”ledigt”, idet det forventes at sundhedshuset, når det er i funktion, vil tiltrække yderligere aktører.

 

Bilag:


Siden er sidst opdateret 27-2-2013
Sundhedsplanlægning og Projektorganisation for byggeri

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring