Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse

Fremtidens sygehuse i Region SyddanmarkpilFagfolkpilRegion Syddanmarks Sundhedsplan 2013-2017

Region Syddanmarks Sundhedsplan 2013-2017

Den 23. september 2013 godkendte regionsrådet Sundhedsplan for Region Syddanmark.

Sundhedsplanen giver et bredt indblik i Region Syddanmarks sundhedsplanlægning ved at redegøre for planer, strategier, politikker og aftaler på sundhedsområdet.

Med afsæt i regionens sundhedsvision er der i sundhedsplanen sat fokus på forskellige områder. Det første er regionens arbejde med at skabe sammenhæng i patientforløb - både internt i regionen og på tværs af sektorer. Et nyt fokusområde i Region Syddanmark er patientinddragelse, og hvordan regionen arbejder med at inddrage patienter og pårørende i patientforløb. Herudover sætter regionen særligt fokus på at fremme lighed i sundhed og fortsætte det igangværende arbejde med at skabe høj og ensartet kvalitet i sundhedsydelser.

I sundhedsplanen redegøres der også for borgernes sundheds- og sygelighedstilstand. Regionsrådets sundhedsvision bliver præsenteret som et pejlemærke i forhold til planlægning, udførelse af opgaver og udvikling indenfor sundhedsvæsenet, og de store linjer for sundhedsvæsenets struktur og rammer bliver efterfølgende beskrevet. Endelig kommer sundhedsplanen omkring regionens arbejde med og satsning på sundhedsinnovation og forskning.

Perspektiverende afsnit i slutningen af sundhedsplanens kapitler tegner et billede af, hvilke initiativer og indsatser, der skal arbejdes med de kommende år på sundhedsområdet.

Som afslutning på sundhedsplanen opstilles en række konkrete mål for, hvad Region Syddanmark vil opnå i den kommende planperiode 

 

Læs SUNDHEDSPLANEN


Siden er sidst opdateret 21-12-2017
Projektorganisation for byggeri og Sundhedsplanlægning

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring